Neljapäev, 23. veebruar 2017

EESTI VABARIIGI 99. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

Eestimaa 99.sünnipäeva tähistasime saalis piduliku aktusega.
Kõik meie lasteaia lapsed olid selle tähtsa päeva puhul sini-must-valges riietuses. Jänkude rühma lapsed nautisid suuremate lasteaiakaaslaste - Siilipere ja Pääsukeste rühma laste - esinemist, aga aktuse lõpus oli võimalus kõigil väikestel laule "Põdra maja" ja "Mu koduke on tilluke"  kaasa laulda.


Kõik pidulised on aktuseks valmis :)


Aktuse avasõnad muusikaõpetaja Annelilt...

Päevakohase luuletusega on  esinemas Konrad Siilipere rühmast:)

Siilipere laste esituses hoogne rahvatants...
...ja tants nädalapäevadest :)

Laul "Pidu hakkab..."

Meie direktori päevakohane sõnavõtt...

Siilipere poiste mehine tants...

Siilipere laste esituses kõlas ka vahva pillilugu....

Siilipere rühm kiirustamas rongiga linna :)
Esinemisjärjekord jõudis Pääsukeste rühma kätte...Kõlamas on murdekeelne laul pudrukeetmisest... :)

Pääsukesed lõpetasid oma esinemise tantsides...
Laul "Põdra maja" kõigi piduliste esituses... :)
T O R E D A T    P I D U P Ä E V A   K Õ I G I S S E   K O D U D E S S E ! ! !