pühapäev, 28. oktoober 2018

RAIKO 4!!!

Raiko sai 4-aastaseks 30.septembril.
Koos lasteaiasõpradega tähistas Raiko oma sünnipäeva  nädal hiljem,
siis juba täieõigusliku neljasena :)Kui sünnipäevapidu juhtub päevale, mil meil on muusikatund, siis kasutame alati võimalust laulda sünnipäevalaul saalis klaverisaatel ja meie armsa muusikaõpetaja eestvedamisel :)


Plaksutused...
 ...ja sünnipäevakallistused

Pidulik hetk sünnipäevaküünaldega...

Raiko teab täpselt, et ta on juba neljane..
Ka küünlaid taldrikul on loomulikult neli, üks küünal on kõige suurema - lauluküünla - taga peidus :)Maiustamise aeg... :)PILDIKESI SÜNNIPÄEVALAPSE LASTEAIAPÄEVAST:
Muusikatunnis...
Hommikused tegevused lugemisnurgas...


Tegevus luuletuse saatel...
Luuletus  rääkis sellest, et kärbes sõi kärbseseent ning sai kõhuvalu... ja vajas lohutust...


Seenematemaatika - värviliste seente sorteerimine hulkadesse

Sõpradega koos, mänguhoos:)


P A L J U - P A L J U   Õ N N E   J A   R Õ Õ M U 
S U L L E,   A R M A S   R A I K O ! ! !

pühapäev, 30. september 2018

MIHKLIPÄEVA KARNEVAL

Neljapäeval, 27.septembril tähistasid Jänkude, Oravate ja Kiilide rühma lapsed mihklipäeva loomade karnevaliga.

Kuna mihklipäev on rahvakalendri püha, millest alates pidi saak salves ja koduloomad laudas olema, siis oli eidel-taadil välja mõeldud hulk toredaid ülesandeid, kuidas suve jooksul uljaks muutunud loomad lauta tagasi meelitada...
.   
Enne pidu kogunesid loomad rühmades...
Jänkude rühmas olid seesugused tegelased hommikusöögilauas :)Mõni loomadest sai oma jume meie kõigi silme all... :)

Karnevaliks valmis :)Saalis ootas eit - loomade perenaine :)
Ta takseeris hoolega, kas kõik on ikka kohal....Taat oli koos mõnede loomadega puudu...
Seetõttu tegid varem kohalejõudnud, et aeg igavaks ei läheks, eide juhendamisel hommikvõimlemist :)

Saabusid ka puuduolevad loomad... ja samuti ka taat - loomade peremees :)

Laulu "Taadil tare künka peal " saatel korjasid sead kartuleid, lehmad tassisid üle silla piimaämbreid, kassid püüdsid hiiri, lambad kerisid lõnga kerasse, koerad hüppasid üle kontide, jänesed hüppasid ja tegid joostes jänesehaake, hobused tassisid raskeid kotte...LAMBAD lõngakera kerimas...

JÄNESED jänesehüppeid ja jänesehaake tegemas...SEAD kartuleid noppimas...


KOERAD üle kontide hüppamas...

HOBUSED raskeid kotte tassimas...

KASSID HIIRI taga ajamas ja sabast sikutamas...

LEHMAD piimaämbreid üle silla kandmas...

Pidu lõppes kõigi loomade ühise "Tibutantsuga".   


Taadilt sai iga loom kingituseks õnnekastanimuna...


... ja eit pakkus pidulistele "puravikke"... :)

 Head-paremat sügisandide näol jagus veelgi :)
...neid said koduloomad krõmpsutada rühmades...

Jänkude rühma maskott Jänku oli üsna segaduses...
....seetõttu tutvustas 
iga laps ennast - öeldes, mis ta nimi tegelikult on ja mis loom ta täna on :)A I T Ä H   K Õ I G I L E
J Ä N K U D E   R Ü H M A   V A N E M A T E L E,
K E S   A N D S I D   P A N U S E   K A R N E V A L I   Õ N N E S T U M I S S E ! ! !