Pühapäev, 9. september 2018

VAHVAT VANAVANEMATE PÄEVA!!!

Vanavanemate päev on tähtpäev, mida tähistatakse septembri teisel pühapäeval.
Jänkude rühma lastega arutlesime, kuidas oma vanaema-vanaisa sel päeval rõõmustada.
Kõige toredam on vanaemale-vanaisale loomulikult külla minna :)
... ja muidugi ka pidupäeva puhul kook kaasa võtta. Seda, mis ühe väga hea koogi sisse panna, teavad Jänkud rühma lapsed hästi... eriline rõhk on muidugi kaunistusel - pakuti, et selleks sobib vahukoor, värvilised kommid, šokolaaditükid ja hästi palju maasikaid :)

Kindlasti teeb vanavanematele rõõmu lapselapse poolt valmistatud kaart. Iga Jänkude rühma laps joonistaski pildi, millest saigi kujundatud omanäoline kaart.

Kaarte joonistamas...


Neljapäeval käis Jänkudes külas Kätlin koos pisipoja Kerret´iga :)
PALJU-PALJU ÕNNE SULLE, ARMAS KÄTLIN!


V A H V A T   V A N A V A N E M A T E   P Ä E V A
K Õ I G I L E   J Ä N K U D E   R Ü H M A 
V A N A E M A D E L E   J A    V A N A I S A D E L E ! ! !