Pühapäev, 15. aprill 2018

HUNDUDE RÜHMA ETENDUS " NUKITSAMEES"

Neljapäeval, 5.aprillil oli meie lasteaias taaskord teatripäev. Seekord olid näitlejateks aga Hundude rühma lapsed, kelle esituses nägime etendust "Nukitsamees".

Etenduse piletimüügist saadav tulu läheb "Märka ja aita" fondi.


 AI T Ä H   H U N D U D E   R Ü H M A
L A S T E L E   J A   Õ P E T A J A T E L E
Ü L I V A H V A   E T E N D U S E   E E S T ! ! !