Pühapäev, 22. oktoober 2017

PALJU ÕNNE KÕIGILE LEPISTIKU LOOMADELE, PUTUKATELE JA LINDUDELE!
Sünnipäevanädala kolmapäev oli lasteaiale sünnipäevakaardi meisterdamise päev.

Meie kasutasime kaardina uksepinda... :)
Jänkude "kaardile" said paigutatud lilleõied ja kõik jänkud ise ka :)
Hetki meisterdamisest... :)

Uurisime, millised on need loomad, linnud ja putukad, kelle nime meie lasteaia rühmad kannavad...
Kõigile tegelastele soovisime omalt poolt palju õnne :)


J Ä N K U D   S O O V I V A D   P A L J U,   P A L J U   Õ N N E
K Õ I G I L E   M E S I K Ä P P A D E L E,   O R A V A T E L E,   H U N D U D E L E,   S I I L I D E L E,
P I I L U D E L E,   L E P A T R I I N U D E L E,   M E S I M U M M I D E L E,  K I I L I D E L E,   L I B L I K A T E L E,
P Õ R N I K A T E L E,   J A A N I U S S I D E L E,   Ö Ö K U L L I D E L E   J A   P Ä Ä S U K E S T E L E ! ! !