pühapäev, 26. veebruar 2017

MU KODUKE ON TILLUKE...

Nädal, mil tähistasime Eestimaa sünnipäeva, kandis teemapealkirja "Mu koduke on tilluke..."
Tähelepanu keskmes olid meie trikoloori värvid :)Ehitusmees karuke selgitab lastele, kuidas maju ehitatakse ja et pidupäevadel heisatakse kõigil majadel sini-must-valged lipud.


Uurimas pilti lipuehtes linnast...


Majaehitusmäng...
Tuleb kopsida haamriga, saagida saega, kive laduda, katus peale panna... kontrollida, kas aknast näeb ikka välja... ja kas uks sai lukku keeratud ning kas uksekell ikka töötab :)Eestimaa pidupäeval on ka sini-must-valged õhupallid asjakohased :)

Käsil on linnaehitus...Matemaatikategevuses ühiselt torni ladumine...Selgemaks said mõisted "madal ja kõrge" ja loomulikult ka meie lipu värvid :)

Eestimaa sünnipäev on tähtis päev ja sel päeval võib rongiga oma kõige kallimatele inimestele külla sõita...
Iga laps vajutas rongi käivitamiseks nuppu ja püüdis öelda, kellele tema külla sõidab... 

Kunstitunnis harjutasid Jänkude rühma lapsed värvirullide abil jäljendite tegemist...
Kaunistatud said meie lipuvärvides õhupallid, samuti tuli värvirulli liigutades Pika Hermanni tornile kivimuster :)


Sini-must-valgeid õhupalle trükkimas...


Valmimas on Pika Hermanni tornid...

Eestimaa sünnipäevanädala viimasel lasteaiapäeval, 23.veebruaril
olid kõik Jänkude rühma lapsed sini-must-valges riietuses,
sest sel päeval toimus lasteaia saalis Eestimaa sünnipäeva tähistamiseks pidulik aktus.
/vt. ka postitust EESTI VABARIIGI 99.SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE/

neljapäev, 23. veebruar 2017

EESTI VABARIIGI 99. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

Eestimaa 99.sünnipäeva tähistasime saalis piduliku aktusega.
Kõik meie lasteaia lapsed olid selle tähtsa päeva puhul sini-must-valges riietuses. Jänkude rühma lapsed nautisid suuremate lasteaiakaaslaste - Siilipere ja Pääsukeste rühma laste - esinemist, aga aktuse lõpus oli võimalus kõigil väikestel laule "Põdra maja" ja "Mu koduke on tilluke"  kaasa laulda.


Kõik pidulised on aktuseks valmis :)


Aktuse avasõnad muusikaõpetaja Annelilt...

Päevakohase luuletusega on  esinemas Konrad Siilipere rühmast:)

Siilipere laste esituses hoogne rahvatants...
...ja tants nädalapäevadest :)

Laul "Pidu hakkab..."

Meie direktori päevakohane sõnavõtt...

Siilipere poiste mehine tants...

Siilipere laste esituses kõlas ka vahva pillilugu....

Siilipere rühm kiirustamas rongiga linna :)
Esinemisjärjekord jõudis Pääsukeste rühma kätte...Kõlamas on murdekeelne laul pudrukeetmisest... :)

Pääsukesed lõpetasid oma esinemise tantsides...
Laul "Põdra maja" kõigi piduliste esituses... :)
T O R E D A T    P I D U P Ä E V A   K Õ I G I S S E   K O D U D E S S E ! ! !